Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Eğitimlerimiz yüksekte çalışma yapılan işlerde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını hedeflemektedir. Eğitim programları talepte bulunan firmalara göre planlanmaktadır.

Yüksekte yapılan her türlü işin yapısına uygun olarak Yüksek İşler Eğitim Sahası’nda ya da eğitim talep eden firmaların gerekli şartları uygunluğu tespit edilen sahalarında yapılan eğitimlerimizde;

·        6331 Sayılı İSG Kanunu,

·        Kişisel Koruyucu Donanımını (KKD) tanıması ve kullanabilmesi,

·        Basit KKD kontrollerinin yapılabilmesi,

·        Güvenli çalışma yöntemleri,

·        Acil tahliye ve kurtarma bilgileri ve becerileri,

gibi bir çok konuda eğitilmektedir.

Eğitimlerimiz Yüksek İşler bünyesindeki IRATA Seviye 3 sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı personelimiz tarafından verilmektedir. Eğitimdeki teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygun yönetmeliğe göre “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimlerimiz, çalışanların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve uluslararası iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanmakta ve tüm çalışanların sağlıklı, güvenli ve çalışma konforu ön planda tutulacak şekilde çalışmasını hedeflemektedir.

Eğitim ekibimiz, uzun yıllara dayanan aktif saha çalışmaları ile deneyim kazanmış A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen eğiticilerimiz, sahada yapılan yerinde gözlem sonuçlarına dayalı olarak oluşturulan eğitim ihtiyaç matrisi ile firmaların yıllık eğitim planının temeli yapılandırılmaktadır. Bu tespitlere dayalı olarak önerdiğimiz eğitim programları, talepte bulunan firmaların ihtiyaçlarına, saha dinamiklerine ve çalışan taleplerine tam olarak yanıt verebilmektedir. Eğitim içeriklerimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, eğitim konusunun tabi olduğu mevzuat esas alınarak, erişkin eğitimi yöntemleri kullanılarak, öğrenmeyi pekiştiren uygulamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Eğitimlerde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmasını başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygun yönetmeliğe göre “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Elektrik İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İÇERİK

Katılımcıların elektrikle ilgili yapacakları işlerde güvenli çalışmalarını sağlayacak iş sağlığı güvenliği uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Elektrikle iş yapan tüm çalışanlar

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar;

·        Elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları

·        Elektrik güvenliğine ilişkin temel ilkeleri kavrayacak,

·        Farklı elektrik kaynakları (AC/DC) ve farklı voltaj akım değerleri bakımından ortaya çıkabilecek tehlike ve zararı tanıyacak,

·        Çalışma alanında alınması gereken tedbirleri belirleyebilecek,

·        Elektrik tehlikesinin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri, enerji kesme ve izole etme yöntem ve araçlarını tanıyacak,

·        Elektrik tehlikesinden kişisel olarak korunabilmek için kişisel koruyucu seçme ve kullanma becerisi edinecek,

·        Elektrik yaralanmalarında alınması gereken ilkyardım önlemleri hakkında bilgi edinecek,

·        Elektriğin insan vücudundaki üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacak,

·        Sık karşılaşılan elektrik kazalarının nedenleri konusunda bilgi edinecek,

·        Elektrik kazalarının arka planındaki riskli davranışları gözden geçirecek (kişisel faktörler),

·        Elektrik güvenliği tedbirlerinin yasal mevzuat ve standart dayanaklarını öğrenecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İÇERİK

Katılımcıların, işyerinde bulunan ve/veya kullanılan tehlikeli kimyasallarla güvenli çalışma bilgi ve becerisi edinmesi hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş yerinde kimyasal kullanan, depolayan çalışanlar

 EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Bu eğitimin sonunda katılımcılar,

·        Kullandıkları tehlikeli kimyasalları tanımlayıp, listeleyebilecek,

·        Malzeme Güvenlik Bilgi Formları hakkında bilgi sahibi olacak ve kullanabilecek,

·        Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgi sahibi olacak,

·        Kimyasallarla ilgili uyarı ve ikaz işaretlerini bilecek,

·        Kimyasallarla güvenli çalışma ve güvenli depolama ilkelerini sıralayabilecek,

·        Kaza ve acil durumlarda yapılması gerekenleri bilecek,

·        Kimyasal etkilenmesi veya yaralanmalarında ilkyardım prensipleri hakkında bilgi sahibi olacak,

·        Kişisel koruyucuların özelliklerini ve kullanma ilkelerini kavrayacaktır.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.Makine Güvenliği Eğitimi

İÇERİK

İşyerinde kullanılan makinelerde riskleri değerlendirme, güvenlik tedbirlerinin alınması, makinelerle çalışmalarda iş sağlığı güvenliği uygulamaları hakkında katılımcıların bilgi edinmesi hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Makinelerle aktif olarak çalışanlar, makine parkı satın alması yapan çalışanlar ve makine üreticileri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Katılımcılar;

·        Makine kaynaklı tehlikeleri gözden geçirecek, makine güvenliğinde kritik uyarı ve ikaz işaretlerini gözden geçirecek,

·        Makine Emniyeti Yönetmeliği, İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ‘nin ilgili tanım ve gerekliliklerini dikkate alarak, kullanılan makinelerde bir risk değerlendirmesi yapacak ve makine bazında güvenlik seviyesinin artırılması ile ilgili ihtiyaç ve öncelikleri belirleyebilecek,

·        Makine tehlikelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran riskli davranışları tanımlayacak, riskli davranışlara yönelik geri bildirim yapabilecek,

·        Makine kullanımı sırasında karşılaşılabilen riskli davranışları tetikleyen sebepleri analiz edip, aksiyon belirleyebilecek,

·        Bir saha uygulaması ile edindiği bilgi ve becerileri sınayıp, pekiştirecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Basınçlı Kaplar Ve Buhar Taşıma Sistemleri İle Güvenli Çalışma Eğitimi

İÇERİK

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışanların; basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Basınçlı kaplar ve buhar taşıma sistemleri ile çalışanlar ve teknik bakım ekibi

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda katılımcılar,

·        Basınçlı kap çeşitlerini tanıyacak,

·        Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerin imalatı ve işletmelere kurulumu aşamasından itibaren taşıması gereken teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olacak,

·        Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma yöntemlerini kavrayacak,

·        Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle güvenli çalışma için gerekli uyarı ve ikaz sistemlerini tanıyacak,

·        Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerde uygulanması gereken periyodik bakım, kontrol ve muayeneler konusunda bilgi edinecek,

·        Basınçlı kaplar ve buhar taşıyıcı sistemlerle ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ve iş izin sistemleri konusunda bilgi sahibi olacak,

·        Buharla yaralanmalarda ilkyardım ilkeleri hakkında bilgi edinecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

İÇERİK

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, kurulun üye ve yedeklerinin, kurulun görev ve yetkileri, iş kazaları, risk değerlendirme, iş hijyeni, iletişim teknikleri, acil durum yönetimi, meslek hastalıları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu üyeleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar;

·        Kurulun görev ve yetkileri,

·        İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

·        Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

·        İş hijyeninin temel ilkeleri,

·        İletişim teknikleri,

·        Acil durum önlemleri,

·        Meslek hastalıkları,

·        İşyerlerine ait özel riskler,

·        Risk değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Yöneticiler İçin İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İÇERİK

Yöneticilerin iş sağlığı güvenliği mevzuatı, iş sağlığı güvenliği uygulamaları ve bu süreçteki rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi   olmaları hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

İş sağlığı güvenliği sürecinde rol alan yöneticiler

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda yöneticiler;

·        Rol model olarak iş sağlığı güvenliği alanındaki sorumlulukları,

·        Kaza araştırma, risk değerlendirme süreçlerindeki rol ve sorumlulukları,

·        Risk değerlendirme yöntem ve araçları, aksiyon takip etme,

·        Acil durumların yönetimi, iletişimi, hazırlık süreci ve acil durum yönetimindeki rol ve sorumlulukları,

·        Riskli davranışları tanımlama, olumlu-destekleyici ilişki yönetimi,

·        Riskli davranışları tetikleyen ve pekiştiren, güvenli davranışları caydıran dinamikler,

·        Güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi için üzerine düşen rol ve sorumluluklar hakkında bilgi ve beceri edinecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


İş Kazası Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Kaza Araştırma Ekibi’nin, gerçekleşmiş ve ramak kala atlatılmış kazaların incelenmesi ve analiz edilmesi, bu kazaların tekrarlanmaması için gerekli faaliyetlerin tanımlaması konusunda bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Kaza araştırma ekibinde yer alan çalışanlar.

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitimin sonunda katılımcılar;

 

·       Mevzuata göre iş kazalarının tanımını yapabilecek,

·       Olay yeri inceleme, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi olacak,

·     Ramak kala kayıtları, teknik dokümanları inceleyebilecek; ilgili yönetmelik ve standartları belirleyebilecek,

·       Kazada etkili nedenleri tanımlayabilecek, kolaylaştırıcı faktörleri teşhis edebilecek, kök neden analizi yapabilecek,

·       Düzeltici, önleyici faaliyet belirleyebilecek,

·       Tanıklarla görüşme teknikleri konusunda bilgi ve beceri edinecektir.

 

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi

İÇERİK

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre “Risk Değerlendirme Ekibi”nin, tehlike kaynakları, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk kontrol adımları ve kayıt sistemi hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL

Ön koşul bulunmuyor.

KİMLER KATILABİLİR

Risk Değerlendirme Ekibi üyeleri

EĞİTİM İÇERİK ve AMAÇ

Eğitim sonunda katılımcılar,

·        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda işveren, çalışanlar ve risk değerlendirme ekibinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olacak,

·        Tehlike ve risk tanımlarını kavrayacak,

·        Tehlikeleri tanımlayabilecek, önemli tehlike kaynaklarını gözden geçirecek,

·        Riskleri belirleyebilecek ve değerlendirebilecek,

·        Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıklarını ve doğabilecek sonuçların şiddet derecesini etkileyen faktörleri tanımlayabilecek,

·        Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıkları ile şiddetini değerlendirecek,

·        Önem derecelerine göre riskleri önceliklendirecek, derecelendirebilecek,

·        Risk kontrolü hiyerarşisini kavrayacak,

·        Risk değerlendirme süreci aşamalarını tanıyacak,

·        Risk değerlendirme form ve araçlarını kullanabilecek,

·        Mevcut kontrollerin etkinliğini değerlendirecek,

·        Belirlenen risklerin azaltılması amacıyla işletmeye uygun kontrol önlemleri tasarlayabilecek,

·        Risk değerlendirmesi prosedürünün unsurlarını tanımlayabilecek, risk değerlendirme kayıt araçlarını kullanabilecek,

·        İşletme örnekleri üzerinde risk değerlendirmesi ve kontrolü uygulamaları yapabilecek,

·        İşyerindeki çalışma birimlerinin risklerini belirleyip, tanımlayabilecektir.

BELGELENDİRME

Eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.


Araç Kurtarma- Çekme- Taşıma Operatörlük Belgesi

Araç kurtarma- çekme- taşıma işleri için kullanılan iş kamyonu sınıfındaki bu araç ile trafiğe çıkacaksanız G sınıfı ehliyet sahibi olmalı ve belgenizi ehliyetinize işlettirmelisiniz. Ancak bu aracı yalnızca iş sahasında kullanma gibi bir durum söz konusuysa trafiğe çıkmamak koşuluyla operatörlük belgeniz ile de kullanabilirsiniz. Aracın yaptığı iş dolayısı ile araçları kurtarmak, çekmek ve taşımak için trafiğe çıkıldığı andan itibaren operatörlük belgesi yeterli gelmemektedir. Bunun için aracın ehliyetinize işlenmesi gerekmektedir. Ehliyete işlendiği durumlarda trafikte cezai işlem uygulanmamaktadır.  

Ekskavatör Operatörü
iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ekskavatörü ve ataşmanları kullanarak, her türlü arazide çeşitli ölçülerde kanal açan, dolmuş kanalları temizleyen, kaya, toprak, kil cevher, kum, çakıl, moloz ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması, doldurulması, boşaltılması, gerektiğinde araçlara yüklenmesi ile değişik ataşmanlar kullanarak yıkma, sökme, kırma, istifleme ve benzeri işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren, ekskavatörün genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.