Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi


1. TARAFLAR
1.1. Satıcı:
Ünvanı: SC EĞİTİM DANIŞMANLIK Eğitim Platformu
(Bundan böyle “SC EĞİTİM DANIŞMANLIK” olarak anılacaktır.)
Adres: Akarca Mahallesi Ayışığı Sokak B1-B7 Blok Daira:39 Kat:10 İzmit/Kocaeli
Telefon: 0 (546) 819 88 13
E-Posta: info@scegitimdanismanlik.com

1.2. Alıcı:
(Bundan sonra “Tüketici” olarak anılacaktır.)
Adı soyadı:
T.C. Kimlik No:
Adresi:
Cep Telefonu:
E-mail Adresi:
Eğitim:
Fiyat:


2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme metninde geçen; Site : https://scegitimdanismanlik.com/ adresinde bulunan web sitesini, veya satıcının belirleyeceği başka bir siteyi, Sözleşme : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini, Hizmet : SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak belge ve (varsa) uzaktan eğitim hizmetlerini, Paket : Tüketici tarafından işbu sözleşme çerçevesinde seçilen eğitim paketi kapsamında Tüketiciye sunulacak hizmetleri ve dökümanları, Kayıtlı Ders : Tüketicinin internet üzerinden kendi tercihine göre SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’tan satın aldığı ve eğitim bitişine kadar internet aracılığı ile faydalanabileceği sisteme kayıtlı olarak sunulan online dersleri ifade eder.
3. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Sitenin elektronik ortamında satın aldığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen eğitim paketinin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve ilgili “Mesafeli Satışlar Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
4. SÖZLEŞME KONUSU PAKET, ÖDEME ŞEKLİ ve PAKETİN KULLANIMI
Sözleşme konusu hizmetin adı, video adedi, temel nitelikleri, ödeme şekli ve kullanım bilgileri aşağıdaki şekildedir:
4.1. Paket Bilgileri;
Paket, işbu sözleşme çerçevesinde Tüketicinin kendi tercihine göre SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’tan satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığıyla faydalanabildiği uzaktan eğitim kapsamındaki videoları ve dökümanları kapsar.
4.2. Ödeme Şekilleri;
Paket, kredi kartı veya havale/EFT yöntemleriyle satın alınabilir. Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Tüketici, seçmiş olduğu ödeme yöntemiyle ilgili işlem yaptığı banka ile yaşanması muhtemel sorunlardan tamamen kendisi sorumludur. Kredi kartı ile taksitli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Paketin Kullanımı;

a) Tüketicinin sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmesi için SC EĞİTİM DANIŞMANLIK sitesinde yer alan üyelik ve satış işlemlerini tamamlaması ve bu kapsamda satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir.
b) Tüketici satın alma işlemini tamamladığında, işbu sözleşmenin ilgili bölümlerinde açıkça belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olur.
c) Sözleşmeyi kabul eden ve ücretini ödeyen Tüketici, sözleşme bitişine kadar paket kullanım hakkına sahiptir.
d) Sözleşme konusu video ders hizmetinin aynı anda çok sayıda farklı kullanıcı tarafından izlenmesi halinde Tüketici, SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından uyarılır; uyarıların dikkate alınmaması durumunda ilgili Tüketicinin söz konusu hizmetten faydalanma hakkı iptal edilebilir.
e) Sözleşme konusu video ders hizmet sunumunda, kullanıcı bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak, herhangi bir yanlış kullanım durumunda sorumlu IP sahibi savcılığa bildirilerek, hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
5. SC EĞİTİM DANIŞMANLIK ve TÜKETİCİNİN YASAL SORUMLULUKLARI

5.1. SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın Yükümlülükleri

a) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK, sözleşme konusu paketleri, internet sitesi sayfasında sunduğu ön bilgilendirme metni doğrultusunda eksiksiz olarak Tüketiciye sunmakla sorumludur. Ancak, Tüketicinin kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vb. araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı hizmete ulaşamamasından ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK sorumlu tutulamaz.
b) Kayıtlı dersler için teslim, videoların en az %70’inin paket başlangıcında ve kalanının en geç 3 ay içerisinde ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından Tüketicinin kullanımına sunulması şeklinde yapılacaktır.
c) Canlı derslerden yararlanacak Tüketiciler, derslerin başlama tarihinden önce ders programı ve derslere nasıl katılacakları konusunda ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından bilgilendirilir. İlgili derslerin Tüketiciye belirtilen tarihte sunulmasıyla, SC EĞİTİM DANIŞMANLIK taahhüdünü ifa etmiş olur.
d) ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu paketi kısmen veya tamamen, taahhüt ettiği zamanda sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
e) ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK, sözleşme konusu pakette çeşitli sebeplerle yapacağı güncellemeler karşılığında Tüketiciden ilave bir ücret talep etmeyecektir.
f) Tüketiciler, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Satıcının internet sitesinde verilen iletişim bilgilerini kullanarak ) SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’a ulaştırabileceklerdir. 5.2. Tüketicinin Yükümlülükleri
a) Tüketici, internet sitesinde yer alan sözleşme konusu paketin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve kullanım bilgileri ile ifaya ilişkin olarak SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından yüklenen ön bilgilendirme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
b) Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür.
c) Tüketicinin satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları SC EĞİTİM DANIŞMANLIK ‘a aittir. Tüketici sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’dan izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan Tüketici ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu pakete ait şifre bilgilerini başkalarına veren ya da paylaşan Tüketici, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan paketin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynıyla veya alıntılanmış haliyle herhangi bir internet sitesinde, sosyal medya ortamında veya herkese açık olacak şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak veya dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan Tüketicilerin hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılır.
d) Sözleşmeyi onaylayan Tüketici tüm eğitim paketleri veya kampanyalarla ilgili olarak SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.
e) Tüketici canlı yayın paketini almışsa, 5580 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu, yönergeleri ve disiplin yönetmeliğine aynen uymakla yükümlüdür. Sözleşmeye konu hizmetten yararlanma sırasında genel disiplin ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergileyen Tüketicinin canlı derslere katılımı SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından engellenir. Disiplin cezası nedeniyle canlı yayınlar için kaydı iptal edilen Tüketicinin, sözleşmede yer alan ürün/hizmet bedelini ödeme yükümlüğü ortadan kalkmamaktadır.
6. CAYMA HAKKI

6.1. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir.
7. ÖDEME İADESİ
Sözleşme konusu hizmetin SC EĞİTİM DANIŞMANLIK tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:
7.1. Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı ve yayın tutarı iade edilmez. Canlı video paketlerinde paket kapsamında iadeye karar verilen tarihe kadar işlenen canlı/kayıtlı ders oranına karşılık gelen eğitim tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.
7.2. Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
8. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’a bildirilecektir.
9. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Kocaeli Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
10. YÜRÜRLÜK

10.1. Tüketicinin SC EĞİTİM DANIŞMANLIK internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur.
10.2. İşbu sözleşmede SC EĞİTİM DANIŞMANLIK’ın yüklenmiş olduğu paket teslimi edimi, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren SC EĞİTİM DANIŞMANLI’ın ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan ederim.